Park Ružinov

Cieľom projektu
Park Ružinov

[Ružinovský bulvár 1. etapa] je aktuálny priestor premeniť na jedlý, multifunkčný, esteticky pôsobivý park vytvárajúci ideálne podmienky pre budovanie sociálnych vzťahov, občiansku sebarealizáciu a participáciu na udržiavaní a ďalšej kultivácii priestoru, vďaka čomu park pre ľudí získa celkom nový, hlbší význam.

Hlavným nástrojom
premeny priestoru

na moderný mestský park, ktorý by plne zodpovedal najprogresívnejším svetovým štandardom zohľadňujúcim potrebu citlivého prepájania ľudského a prírodného sveta, bude metóda permakultúrneho dizajnu postavená na vytváraní udržateľných a tvorivých celostných riešení ľudsko-prírodného vzťahu.

Jedlý les

Na časti priestoru, s plnou integráciou pôvodných stromov, bude vysadený jedlý les. Do priestoru bude organicky zapracovaná sústava zjemňujúcich vodných prvkov prepojená pestrou paletou rastlinných systémov tvorených jedlými a liečivými bylinami a lúčnymi kvetinami, ktorých úlohou bude zvýšiť lokálnu biodiverzitu i estetický pôvab miesta. Unikátny charakter celej sústavy budú dopĺňať štruktúry slúžiace na stretávanie, rekreáciu a spoločenské udalosti.

Škôlka Zelená Hôrka

Skutočné potreby detí

Škôlka Zelená Hôrka www.skolkazelenahorka.sk je koncipovaná tak, aby zodpovedala skutočným potrebám detí. V areáli sa preto nachádza terapeutická miestnosť pre zmyslové vnímanie “snoezelen”, ktorá je výborným stimulujúcim miestom. Jej prínosom pre dieťa je, že zapája viacero zmyslov a preto činnosť vykonávaná v tejto miestnosti je efektívnejšia. Triedy sú vybavené zákutiami špeciálne na odbúranie negatívnych emócií. Deti majú možnosť oddýchnuť si v príjemných kútikoch na mäkkých vankúšoch s baldachýnom, ktoré im poskytnú pocit bezpečia a pohodlia.

Dostatok pohybu a vyžitia v bezpečí

Okrem veľkého ihriska a lesoparku, ponúkame aj telocvičňu, bezpečné prostredie na rozvoj obratnosti a kondície. V druhej etape pribudne bazén so slanou vodou a sauna. K objavovaniu vlastnej kreativity je vyhradený priestor na maľovanie, patlanie sa v hline, piesku, modelovanie… Ďeťom sa bude pravidelne venovať arteterapeut, čo tiež významne prispieva k rozvoju osobnosti. Neoddeliteľnou súčasťou škôlky je hudobný salónik a divadielko.

Napíšte nám