Park Ružinov

Cieľom projektu
Park Ružinov

[Ružinovský bulvár 1. etapa] je aktuálny priestor premeniť na jedlý, multifunkčný, esteticky pôsobivý park vytvárajúci ideálne podmienky pre budovanie sociálnych vzťahov, občiansku sebarealizáciu a participáciu na udržiavaní a ďalšej kultivácii priestoru, vďaka čomu park pre ľudí získa celkom nový, hlbší význam.

Hlavným nástrojom
premeny priestoru

na moderný mestský park, ktorý by plne zodpovedal najprogresívnejším svetovým štandardom zohľadňujúcim potrebu citlivého prepájania ľudského a prírodného sveta, bude metóda permakultúrneho dizajnu postavená na vytváraní udržateľných a tvorivých celostných riešení ľudsko-prírodného vzťahu.

Jedlý les

Na časti priestoru, s plnou integráciou pôvodných stromov, bude vysadený jedlý les. Do priestoru bude organicky zapracovaná sústava zjemňujúcich vodných prvkov prepojená pestrou paletou rastlinných systémov tvorených jedlými a liečivými bylinami a lúčnymi kvetinami, ktorých úlohou bude zvýšiť lokálnu biodiverzitu i estetický pôvab miesta. Unikátny charakter celej sústavy budú dopĺňať štruktúry slúžiace na stretávanie, rekreáciu a spoločenské udalosti.

VZDELÁVACIA PLATFORMA littleBIG

Skutočné potreby detí

VZDELÁVACIA PLATFORMA www.littlebig.sk je koncipovaná tak, aby zodpovedala skutočným potrebám detí, zameriava na rozvoj tvorivosti a emocionálnej inteligencie. Priestor, v ktorom trávime veľkú časť dňa na nás vplýva oveľa viac, ako si myslíme. Krásno predstavuje dôležité kritérium, akoby naň malé deti nemali v tejto spoločnosti právo. Vzdušný, nádherný veľkorysý priestor spojený s lúkou, lesom a ihriskom – to je náš projekt. Pobyt v lese prebúdza zmysly, zvyšuje imunitu, zlepšuje sociálne vzťahy, rozvíja fantáziu, empatiu a pokoru. Ponúkame bezpečné prostredie na rozvoj obratnosti a kondície.

Dostatok pohybu a vyžitia v bezpečí

Súčasťou škôlky je aj snoezelen (vedecký koncept založený na najnovších poznatkoch z neurológie, psychológie, špeciálnej pedagogiky a iných oblastí podložený množstvom výskumov) - predstavuje špeciálne upravenú miestnosť, ktorá pôsobí na deti stimulujúco alebo relaxačne (podľa toho, aký je zámer práce s deťmi) prostredníctvom svetelných, zvukových, hmatových, chuťových, čuchových a iných podnetov. Cieľom je komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. K objavovaniu vlastnej kreativity je vyhradený priestor na maľovanie, patlanie sa v hline, piesku, modelovanie… Ďeťom sa bude pravidelne venovať arteterapeut. Neoddeliteľnou súčasťou škôlky je hudobný salónik a divadlo. V druhej etape pribudne bazén so slanou vodou a sauna.

Napíšte nám